Slide Cover

IBM CONTROL DESK

IBM Control Desk, optimize edilip otomatik hale getirilen ITIL hizmet yönetimi, maliyetleri ve hizmet kesintilerini azaltmaya yardımcı olur.

Bilgi teknolojisinin hızla yayılması, şirketlerin değer üretme şeklini dönüştürmüştür. Ancak kullanıcıların ve altyapının BT tarafından sunulan otomasyondan ve öngörülerden yararlanmak için büyümeye devam etmesiyle birlikte, bunun sonucunda ortaya çıkan çok sayıda satıcı firmadan ve platformdan oluşan ortamın yönetilmesi giderek daha karmaşık bir görev haline gelmektedir.

IBM Control Desk, kullanıcıların ve altyapının desteklenmesini basitleştirmek için gereksinim duyulan BT hizmeti yönetimini sağlar.

IBM Control Desk BT varlık ve hizmet yönetimi yazılımı, hem dijital hem de fiziksel varlıkların iş süreçlerini yönetmek için ortak bir kontrol merkezi sağlar. Kritik verileri korumak ve kesintileri önlemek için uygulamalara, uç noktalara ve envanterlere kontrol ve denetim sağlar.

Control Desk mobil cihazlardan erişilebilen, sosyal medya ve geliştirme araçlarıyla entegre olan IT Altyapı Kütüphanesi (ITIL) ile uyumlu bir üründür.

İşletme gereksinimlerinize göre kalıcı yada bulut ortamda çalışacak uygulama yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.

Yardım Masası Çağrılarını Azaltın

Hizmet Kataloğu ile Kurumsal Uygulama Mağazası, kullanıcıların var olan hizmetleri seçmelerine ve onaylanmış olan yazılımları BT personelinden yardım almaksızın kendi aygıtlarında devreye almalarına olanak sağlar.

İlk Çağrıda Çözüm Oranlarını Artırın

BT uygulayıcıları, en iyi uygulamalara dayanan süreç otomasyonu yeteneklerinden, tümleşik bilgi birikimi ve sorun yönetiminden ve varlık, yapılandırma ve değişiklik bilgilerine ilişkin görünürlükten yararlanır.

Kesintileri Azaltın

Şirketlerin yaklaşık %80’i, mevcut altyapının bütünlüğünü sağlamak için gelişmiş etki analizinden ve otomatikleştirilmiş değişiklik yordamlarından yararlanarak iş riskini azaltabilir.

Servis isteği yönetimi

Aranabilir çözüm kütüphanesi ile sorun çözümünü hızlandırır. Chat modülü ile kullanıcılarla sohbet edilebilir. Kayıtları, anahtar kelimelere ve ayrıntı alanlarına göre otomatik olarak sınıflandırır. Gelen servis isteklerine e-posta gönderir.

Güçlü bir etkileşim motoru

Yapılandırma Yönetimi Veritabanına (CMDB) yüklenen verilerin tam olarak mutabakatını içerir. Tüm süreçler için ITIL tabanlı iş akışları, kaynak kullanılabilirliği, kesinti sürelerini izleme olanağı sağlar.

BT varlık yaşam döngüsü yönetimi

Varlıklarının kurulumlarını, hareketlerini, eklemelerini ve değişikliklerini izler ve kontrol eder. Birçok yaygın satın alma çözümü ile entegrasyon, ilgili sözleşmeler dahil olmak üzere, her BT varlığının tam yaşam döngüsü yönetimini sağlar. Gereksiz lisans düzenlenmesine karşı koruma sağlar. Bir varlığı hurdaya ayırdığınızda, tüm ilişkili yazılım lisansları kurtarılır.

Servis Kataloğu

Kullanıcıların arama yapmaları ve sipariş vermeleri için mevcut hizmetlerin bir listesini yayınlar. Kullanıcı istekleri için manuel müdahaleyi en aza indirir. Kullanıcılar, hizmetlerin ne kadar ücret aldığını ve bu hizmetlerin tüketimini buna göre yönetdiğini anlayabilirler. Bir grup veya iş birimine dayalı servis katalog girişlerine izin verir. Zamandan tasarruf sağlar ve katalog geliştirme maliyetlerini azaltır. İş planı şablonlarını sunar, iş emirleri yaratmanın maliyetini azaltır.

Servis sağlayıcılar için destek

Birden çok faturalandırma yöntemi, servis desteği ve hizmet sunumu sağlama maliyetlerinin tümüne görünürlük sağlar. Müşterilerin talep edilen hizmetlere sahip olmalarını ve doğru bir şekilde ücretlendirilmesini sağlar. İsteklerin yanıt planları, her bir isteği yerine getirmek için uygun kişi veya yanıt ekibini otomatik olarak atar. Çok yönlü bir raporlama motoru raporlar üretir, bir sorgu sihirbazı, kullanıcıların kendi raporlarını tanımlamasına ve planlamasına olanak tanır.

BT dışı varlıklarınızı da yönetin

BT varlıkları dışındaki diğer tüm envanterlerin tam yaşam döngüsü uygulama üzerinden yönetilebilir. Bu envanterler birbirleri ile ilişkilendirebilir, kişi veya kişilere zimmetlenebilir, maliyet hesabı yapılabilir.

Müşterilerimiz Ne Diyor?