Slide Cover

SNOW

Lisans optimizasyonu ile yazılım maliyetlerini azaltabilen bir yazılım varlık yönetimi uygulamasıdır.

YAZILIM VARLIK YÖNETİMİ NEDİR?

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM), yani yazılım uygulamalarının ve şirket ağındaki lisansların yaşam döngüsünün yönetimi, genellikle yüksek düzeyde otomasyona sahip, eksiksiz bir çözüm olarak anılmaktadır.

Etkili bir SAM stratejisinin hedefinin bu yönde olduğu kesin olmakla beraber, işin aslına baktığımızda yazılım ve lisans haklarının yönetimi; insan, süreç ve teknolojinin doğru oranlarda bir araya gelmesini gerektiren karmaşık bir işlemdir.

BT hizmeti sağlamak ve yönetmek, sanallaştırmanın büyümesinden kurumsal platformların genişletilmesine ve bulut bilişime geçişten yeni mobil cihazların izlenmesine kadar sürekli olarak değişim gösteren bir yapıya sahiptir.

 

Bu dinamiklik, çoğu zaman ibrenin kuruluşların uyumluluk ve yazılım giderlerini yönetmekle yükümlü olan kişilerin aleyhine döndüğü izlenimini verir.

Bununla birlikte, süreç ve lisans yönetimi işlemlerinde yüksek düzeyde otomasyon elde etmelerini sağlayacak doğru araç ve kaynaklara sahip kişiler için bu durum geçerli değildir. Bu metinde, SAM yöneticilerinin karşılaştığı temel sorunlar incelenmekte ve amaca uygun SAM araçlarına yapılacak doğru yatırımların başarı ile başarısızlık arasında nasıl belirleyici bir faktör olabileceğinin altı çizilmektedir.

  • Envanter toplama
  • Yazılım tanıma
  • Yazılım kullanımının izlenmesi
  • Lisans haklarının yakalanması & işlenmesi
  • Hakların kullanım ile bağdaştırılması
  • SAM kullanımının teşvik edilmesi
  • SAM’in sağladığı değerin kanıtlanması

Bu metnin ilerleyen bölümlerinde, yukarıdaki zorlukların neden göz ardı edilmemesi veya hafife alınmaması gerektiği açıklanacaktır. Ardından, tüm cihaz ve platformlardaki yazılım lisansı optimizasyonu süreçlerinin yönetimi esnasında SAM yöneticilerinin karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda Snow Software uzmanlarının tavsiyelerine yer verilecektir.

Bu incelemede, SAM yöneticilerinin etkili bir SAM stratejisi belirlemelerinde ve kuruluşlarının kullandığı yazılımlarda hem maliyetten tasarrufun hem de uyumluluğun sağlanması için gerekli olan verileri ve bilgileri sağlamak, işlemek ve sunmak için gereken teknoloji veya teknolojilerin listesini oluşturmalarında yardımcı olacaktır.

 

(SAM) YAZILIM VARLIM YÖNETİMİ’NE NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM); BT Varlık Yönetimi, tedarik ve ağ yönetimi çözümlerine kıyasla nispeten yakın geçmişte ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, seçilecek SAM teknolojisinin, hali hazırda mevcut olan çözümler ve platformlar ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesi gerektiği bir gerçektir.

Bu durum, birçok farklı kaynaktan bilgi kabul etmek, farklı platformlardaki uygulamaları izleyebilmek ve yalnızca şirket içi çözümlerin değil, bulutta barındırılan çözümlerin de kullanımını denetleyebilmek gerektiği anlamına gelmektedir.

SNOW Ürünleri

Snow License Manager

Snow License Manager, kurumların BT ortamlarındaki yazılım maliyetlerini ve risklerini azaltmalarında yardımcı olan çok platformlu, ölçeklenebilir bir yazılım lisansı optimizasyonu çözümüdür.

Snow Optimizer for SAP Software

Kuruluşun en büyük yazılım maliyetlerinden birini optimize etmek için SAP lisansını yönetin.

Oracle Management Option

Karmaşık Oracle lisanslarının yönetim maliyetlerini azaltın.

Snow for Office 365

Snow for Office 365, tüm Office 365 kullanımı ve harcamalarının, uygulama yönetimi ve maliyet denetimini etkin kılarak, ayrıntılı, merkezi, kullanım odaklı görünürlük sağlar.

Müşterilerimiz Ne Diyor?